Łacina i Pierwszy Rozbiór Polski w 966 roku przez Rzym – Rozdział Religii od Państwa dla Dobra Polski i Polaków

ROZDZIAŁ RELIGII i PAŃSTWA DLA DOBRA POLSKI i POLAKÓW.
Chrześcijaństwo i katolicyzm to był pierwszy rozbiór Polski przez Rzym….

Język polski jest językiem powszednim, natomiast łacina jest językiem świętym. Nawet diabeł boi się łaciny – według ks. dr Romana Kneblewskiego:

CYTAT: “…Łacina, bynajmniej, nie jest językiem obcym…To jest jak najbardziej nasz język, i to podwójnie nasz, bo nasz katolicki, czyli powszechny, a to jest właśnie powszechny język Kościoła, i jednocześnie nasz język, w pewnym wymiarze, pewnym rozumieniu, polski…”

O ile mi wiadomo językiem urzędowym w Polsce jest język polski – i tylko język polski.
Wszak nie można zabronić katolikom używania łaciny w kościele, ale powstaje pytanie czy ortodoksyjni katolicy-fundamentalisci, którzy utożsamiają się aż do tego stopnia z Rzymem powinni obejmować urzędy w Polsce?
To samo dotyczy Żydów, którzy utożsamiają się z Izraelem bardziej niż z Polską, a także Niemców, Greków, Muzułmanów, Włochów, Rosjan, Anglosasów i innych.

This entry was posted in 3 NOWY TESTAMENT, 9 SKARBIEC ARTYKUŁÓW, CNOTY OBYWATELSKIE, JĘZYK i KULTURA, KONSTYTUCJA, KONTROLA UMYSŁU, MANIPULACJE RELIGIA, MANIPULACJE RELIGIJNE, SŁOWIANIE, WATYKAN, WATYKAN and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Łacina i Pierwszy Rozbiór Polski w 966 roku przez Rzym – Rozdział Religii od Państwa dla Dobra Polski i Polaków

KOMENTARZ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s