3 kwietnia do 12 maja 1940 roku Mord Żołnierzy Polskich w Katyniu – A tyś Boże Patrzył na to Obojętnie

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3nsH3bED5pU

3 kwietnia 1940 roku NKWD rozpoczęło masowe egzekucje polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.

W miejscowości Katyń pod Smoleńskiem znajdował się ośrodek wypoczynkowy NKWD tam wymordowano około 4400 jeńców z obozu w Kozielsku.
Od 3 kwietnia do 12 maja organizowano konwoje w grupach od 50 do 344 osób. Jeńców mordowano strzałem w tył głowy, pochowano ich w ośmiu masowych grobach.
W Charkowie tą samą metodą wymordowano około 3800 jeńców z obozu w Starobielsku w dniach od 5 kwietnia do 12 maja.
Zamordowani zostali pochowani w masowych grobach pod Charkowem, 1,5 km od wioski Piatichatki.
W Kalininie wymordowanie około 6300 jeńców z obozu w Ostaszkowie, głównie policjantów i funkcjonariuszy KOP (w tym ponad 5,5 tys. szeregowych i podoficerów). Konwoje z obozu były organizowane od 4 kwietnia do 16 maja. Ofiary pogrzebano w miejscowości Miednoje w 23 masowych grobach.
Ponadto wymordowano 3435 więźniów z Zachodniej Ukrainy z tzw. listy ukraińskiej, ofiary pochowano w różnych miejscach oraz 3870 więźniów z Zachodniej Białorusi z tzw. listy białoruskiej, ofiary prawdopodobnie pochowano w Kuropatach.

*****

Wśród pewnej części lewactwa istnieje przekonanie, że w Katyniu nie zginęli Polacy, tam zginęli skrajni katolicy-fundamentaliści, a zatem mniej ich żal – może nawet dobrze, że wymordowano ich.
To samo pewien odłam lewactwa uważa odnośnie Żołnierzy Niezłomnych – to nie ginęli Polacy, a skrajni katolicy-fundamentaliści – szlachta, kułaki.

Tymczasem i w Katyniu, i w po wojnie ginęła przede wszystkim polska inteligencja, śmietanka społeczeństwa, która była katolicka – w kraju gdzie 95% to przecież katolicy, bardziej lub mniej praktykujący.

Ci Polacy walczyli i ginęli przede wszystkim za wolną Ojczyznę, gdyż nie wyobrażali sobie życia w niewoli komunizmu po Jałcie w 1945 roku.

Przykroscią byłoby, gdyby umierali za katolicyzm – religię stworzoną przez Rzym na użytek Rzymu.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rFGIHK6N_rI
Katyń [CAŁY FILM] – 2 godziny
.

.

Żyjemy w bardziej skomplikowanych czasach niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę.
Obecna technologia nie jest po stronie ludzi – niestety piszę to z własnego doświadczenia.

Czipowanie i lektrodowanie ludzi jest używane do prowadzenia wojny biologiczno-psychologicznej, a także do manipulacji religijnych.

Dzienniczki Siostry Faustyny Kowalskiej są manipulacją religijną, tak jak i judeo-chrześcijaństwo – jako bezpośredni świadek takiej manipulacji religijnej mam prawo mówić o tym.
Zobacz CZĘŚĆ II i CZĘŚĆ IV i V artykułu.

https://polskaoazaduchowa.wordpress.com/2013/03/08/nowoczesna-technologia-czipowanie-i-elektrodowanie-ludzi-kontrola-umyslu-a-manipulacje-religijne-siostra-faustyna-kowalska-i-jej-dzienniczki-stygmaty-sw-franciszka-stygmaty-ojca-pio-cuda-w-lo/

This entry was posted in 9 SKARBIEC ARTYKUŁÓW, JAŁTA 1945, ROSJA, SMOLEŃSK 2010, WATYKAN, WATYKAN, ZŁO NIEWYBACZALNE and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

KOMENTARZ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s