Śluby Maryjne, 1 kwietnia 1656, Król Jan II Kazimierz Waza w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie

matejko- Sluby Jana Kazimierza1 kwietnia 1656, w czasie potopu szwedzkiego, król Jan II Kazimierz Waza złożył  Śluby Lwowskie w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie podczas mszy świętej odprawianej przez nuncjusza Pietro Vidoniego przed obrazem Matki Bożej Łaskawej.
Autorem tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza był św. Andrzej Bobola.
Tablica pamiątkowa z tekstem ślubów jest w sali rycerskiej katedry na Jasnej Górze.

Czy wiesz jednak skąd wziął się tytuł KRÓLOWA POLSKI?

To nie Polacy wybrali Maryję na swoją królową lecz Maryja rzekomo pierwsza wybrała Polskę na swoje królestwo ustami JEZUITY z Włoch.
Polacy przedtem czcili Maryję, ale nie nazywali Jej królową Polski.


Tytuł ten nie jest wymysłem Polaków z czasów potopu szwedzkiego, ale został oznajmiony królowi Zygmuntowi III Wazie przez Włocha, Sługę Bożego Juliusza Mancinellego, który w 1610 roku przybył do Polski – a więc na dobre 46 lat przed ślubami Jana Kazimierza we Lwowie.

Rzekomo 8 maja 1610 roku w Krakowie, na Wawelu miała objawić się Maryja Jezuicie słudze Bożemu Juliuszowi Mancinellemu i powiedzieć:

JA JESTEM KRÓLOWĄ POLSKI [EGO SUM REGINA POLONIAE].

Na podstawie tego objawienia, zatwierdzonego przez papieża Aleksandra VII, król Jan Kazimierz ogłosił Maryję Królową Polski we Lwowie 1 kwietnia 1656 roku.

Czy Maryja napewno objawiła się owemu Jezuicie, Juliuszowi Mancinellemu?
Tylko on to wie naprawdę – tak jak nie jesteśmy w stanie wiedzieć na pewno co działo się w pierwszej połowie I wieku naszej ery, a jedynie przyjmujemy na “wiarę” według tego, co napisano w następnych wiekach po zalegalizowaniu chrześcijaństwa przez Rzym.

Tak czy inaczej, Czarna Madonna o ciemnej cerze Afrykańskiej kobiety została “królową” Polski.

[Dowcip polega na tym, że wielu Afrykańczykow po dzień dzisiejszy uważa, że Polacy ukradli im ich Czarną Madonnę.
Polacy mogą być wdzięczni za to religijne nieporozumienie jezuicie Juliuszowi Mancinellemu.]

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gqEYAwj5dhw#!

Więcej na temat Maryja – Czarna Madonna:
https://polskaoazaduchowa.wordpress.com/2013/03/25/czestochowska-czarna-madonna-kult-afrykanskiej-madonny-dla-slowian-od-watykanu/

***

1 kwietnia 1656 roku kraj był prawie w całości opanowany przez Szwedów i Rosjan. Przyrzeczenia królewskie miały poderwać do walki z najeźdźcami nie tylko szlachtę, ale i cały lud. Monarcha oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Boskiej, którą nazwał Królową Polski i obiecał, że poprawi sytuację chłopów i mieszczan, kiedy tylko kraj zostanie uwolniony spod okupacji. Po ślubowaniu króla, w imieniu senatorów i szlachty, podobną rotę odczytał podkanclerzy koronny biskup krakowski Andrzej Trzebicki, zaś wszyscy obecni powtarzali słowa jego ślubowania.
Obietnice wobec niższych stanów nie zostały zrealizowane z powodu stanowczego sprzeciwu szlachty.

Oto treść Ślubów króla Jana Kazimierza, złożonych 1 kwietnia 1656 roku:

“Ciebie dziś za Patronkę i Królową obieram Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościoła pokornie przyzywam.

A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami Twymi zniewolony pałam wraz z narodem moim nowym a żarliwym pragnieniem poświęcenia się Twej służbie, przyrzekam przeto, tak moim, jak senatorów i ludów moich imieniem, Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach Królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę.
Obiecuję wreszcie i ślubuję, że kiedy za przepotężnym pośrednictwem Twoim i Syna Twego wielkim zmiłowaniem, nad wrogami, a szczególnie nad Szwedem odniosę zwycięstwo, będę się starał u Stolicy Apostolskiej, aby na podziękowanie Tobie i Twemu Synowi dzień ten corocznie uroczyście, i to po wieczne czasy, był święcony oraz dołożę trudu wraz z biskupami Królestwa, aby to, co przyrzekam, przez ludy moje wypełnione zostało.

Skoro zaś z wielką serca mego żałością wyraźnie widzę, że za jęki i ucisk kmieci spadły w tym siedmioleciu na Królestwo moje z rąk Syna Twojego, sprawiedliwego Sędziego, plagi: powietrza, wojny i innych nieszczęść, przyrzekam ponadto i ślubuję, że po nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami wszelkich będę używał środków, aby lud Królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić.
Ty zaś, o najlitościwsza Królowo i Pani, jakoś mnie, senatorów i stany Królestwa mego myślą tych ślubów natchnęła, tak i spraw, abym u Syna Twego łaskę wypełnienia ich uzyskał.”

http://www.brewiarz.pl/indeksy/pokaz.php3?id=6&nr=262

This entry was posted in 3 NOWY TESTAMENT, 3 RELIGIE ŚWIATA, 9 SKARBIEC ARTYKUŁÓW, CNOTY DUCHOWE, CNOTY OBYWATELSKIE, CZARNA MADONNA, KATOLICYZM, MANIPULACJE RELIGIA, MARYJA DZIEWICA, SŁOWIANIE, SŁOWIANIE, WATYKAN, ZŁO NIEWYBACZALNE and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Śluby Maryjne, 1 kwietnia 1656, Król Jan II Kazimierz Waza w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie

  1. Pingback: Śluby Maryjne, 1 kwietnia 1656, Król Jan II Kazimierz Waza w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie | Biały, bardzo biały

KOMENTARZ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s